قصه ما و همکاران

هم اکنون در دوران رشد اولیه صنعت هوشمندسازی ایران و جهان به سر میبریم و مسلم است برای مستر اسمارت بدون تلاش تیمی و شبانه روزی همکاران و نماینده های محترم در سرتاسر ایران، تحقق هدف نهایی زندگی امن و هوشمند در هر خانه میسر نخواهد بود. لذا بدین وسیله قصد داریم لحظاتی را که در این راه پر فراز و نشیب در راستای بلوغ صنعت هوشمندسازی با همکاران داشته ایم در این صفحه ثبت کنیم. باشد که روزی خاطرات خانواده بزرگ مستر اسمارت را در کنار هم مرور کنیم. برای تمامی همکاران محترم آرزوی موفقیت و آرامش داریم. برویم به تماشای قصه ما و همکاران:

شرکت یونا ایده سازان

نمایشگاه آیپاس (IPAS) 2017: پلیس و تجهیزات ایمنی و امنیتی

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس

شرکت ارتباطات جنوب شرق

بالا